EL VAPOR GÀLLEGO: UN VIATGE PER L’EBRE AL 1868. (segona part)D’aquesta part del text vull destacar:

  1. De les rescloses anomenades a l’article, les de Baños, Chiprana, la Magdalena i Mequinensa, quedaren al fons del pantà de Mequinensa.
  2. Sobta la referència que es fa al “...carbón espanyol prodcedente de las minas de Herbes (Maestrazgo), de excelente calidad, que consumimos durante todo el viaje con buen éxito” Sobta, ja que estem a una conca minera, la de Mequinensa –Seròs que serà d’enorme importància en temps propers. Així la “Carbonífera de Seròs” es fundava al 1862 i les primeres concessions mineres importants son dels primers anys dels seixanta.
  3. La referencia que es fa al “Caserio de Arcos”: “...depósito y embarcaderos de los abundantísimos granos de los Monegros (provincia de Zaragoza), de suerte, que a veces se reunen en dicho punto más de doscientos carros”
  4. El viatge de pujada des de Tortosa a Escatrón, dura dos dies: el 19 i 20 de maig de 1968 (de les 8:00 h del 19 a ven entrada la tarda del 20). Es va fer escala i pernoctació a Flix.